Categorieën


Voorwaarden HIB-Sieraden versie 1.0

 

Neem deze gebruiksovereenkomst zorgvuldig door voordat u op deze website sieraden besteld.
Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden zoals in deze gebruiksvoorwaarden uiteengezet zie dan
af van het bestellen van sieraden op deze website. Deze overeenkomst heeft betrekking op de gebruiker en,
indien de gebruiker handelt uit naam van een opdrachtgever ook op die opdrachtgever.

Overeenkomst

De overeenkomst tussen u en hibsieraden komt tot stand op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst bij hibsieraden. De bevestiging ontvangt u op het door u opgegeven e-mail adres. hibsieraden erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen zowel voor de betaling als de bestelling. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

Eigendomsrechten

Alle afbeeldingen op de website www.hibsieraden.nl zijn beschermd door Nederlandse en internationale auteursrechtwetten en verdragen. Hibsieraden bezit alle rechten, inclusief auteursrecht op de foto's van de sieraden.
Beperkingen op het gebruik van aangekochte sieraden van hibsieraden:
- U mag op geen enkel ogenblik onze sieraden opnieuw verkopen als
onderdeel van een product of Web-pagina.

 

Leveringstermijn

- Na ontvangst van uw betaling sturen wij de sieraden binnen 14 werkdagen op behoudens officiële feestdagen en de officieel vastgestelde vakanties voor Midden Nederland, exclusief de zomervakantie.
- Levering van sieraden geschiedt in eerste instantie per PostNL.
- Vanaf het moment dat een zending is aangeleverd aan PostNL kan hibsiearaden hierop geen invloed meer uitoefenen. hibsieraden is dan ook niet aansprakelijk voor leveringen die niet op het verwachte tijdstip plaatsvinden.
 - Tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of verlies na verzending. Wij bieden u een korting van 25% indien u opnieuw besteld.

 

Geldigheid gebruikersvoorwaarden

hibsieraden behoud zich het recht voor deze gebruikersvoorwaarden op enig moment, zonder nadere bekendmaking te wijzigen. Uw betreding en gebruik van de site is onderhevig aan de huidige versie van de gebruiksvoorwaarden, regels en richtlijnen zoals op deze website vermeld op het moment van gebruik. Controleer de "Voorwaarden" van hibsieraden.nl daarom regelmatig om de dan geldende voorwaarden door te nemen.

 

Websitegebruikersvoorwaarden

Hoewel aan de inhoud van deze website de nodige zorg wordt besteed, aanvaardt hibsieraden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheid of onjuistheid van informatie op deze website, of van het gebruik van deze website of van de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Daarnaast verklaard u de werking van de Website op geen enkele wijze zal onderbreken of pogen te onderbreken. Tevens mag u geen geautomatiseerde programma's gebruiken om de sieraden-afbeeldingen te downloaden van onze website of via reserve engineering een database aan te maken van onze sieraden.

 


Winkelmand  

Uw winkelmand bevat geen producten.

Verzendkosten 0,00 €
Totaal 0,00 €

Winkelmand Afrekenen

Aanbiedingen

Er zijn op dit moment geen aanbiedingen